Google 新的数据中心


Darrin Ward 通过Google内部人员,了解到一些新的算法和改变。并且这人还透露了一些新的Google数据中心,而此前一直没有见过。而且叮嘱他要持续观察这些数据中心,至少要两周。

Google 数据中心升级检查工具-点击这儿

gfe.google.com
gfe-va.google.com
gfe-va2.google.com
gfe-va3.google.com
—————
gfe-in.google.com
gfe-in2.google.com
—————
gfe-dc.google.com
gfe-dc2.google.com
—————
gfe-cw.google.com
gfe-cw2.google.com
gfe-cw3.google.com
—————
gfe-gv.google.com
gfe-gv2.google.com
gfe-gv3.google.com
gfe.gv4.google.com
—————
gfe-lm.google.com
gfe-lm2.google.com
gfe-lm3.google.com
—————
gfe-kr.google.com
gfe-kr2.google.com
—————
gfe-od.google.com
gfe-od2.google.com
gfe-od3.google.com
—————
gfe-py.google.com
gfe-py2.google.com
gfe-py3.google.com
—————
gfe-rn.google.com
gfe-rn2.google.com
gfe-rn3.google.com
gfe-rn4.google.com
—————
gfe-hs.google.com
gfe-hs2.google.com
—————
gfe-nf.google.com
gfe-nf2.google.com
—————
gfe-wr.google.com
gfe-wr2.google.com
gfe-wr3.google.com
—————
gfe-jc.google.com
gfe-jc2.google.com